قیمت ویزا

کاربرد ویزا نوع ویزا
روز کاری /نوع درخواست
تعداد دفعات ورود هتل
مدت اقامت
قیمت
توضیحات
ویزای توریستی انفرادی
4 عادی
دو بار ورود بله
6 روز
0 ریال
testt
کاربرد ویزا
نوع ویزا
روز کاری /نوع درخواست
تعداد دفعات ورود
هتل
مدت اقامت
قیمت
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری /نوع درخواست
عادی
4
تعداد دفعات ورود
دو بار ورود
هتل
بله
مدت اقامت
روز
6
قیمت
ریال
0
توضیحات
testt
مدارک

ترجمه شناسنامه

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

سند مالکیت

ترجمه سند مالکیت

گزارش گردش حساب بانکی

عکس رنگی تمام رخ

رزرواسیون هتل محل اقامت

رزرواسیون بلیط

نام ویزا

ویزا شینگن | اخذ ویزای شینگن نروژ

Copyright © 2012 www.asanhejrat.ir All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی سایت توسط بیسیس فلای